Add: 1-186, Zhangba Community, Jiulong Town, Taizhou City, Jiangsu, China
Contact: Manager Wang
Tel: +86-13814458558
E-mail:
tzxinrui@163.com
URL: www.tzxinrui.cn

 
 

Copyright(C)2015,Taizhou Xinrui Machinery Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by  Toocle Copyright Notice